Wolsztyńskie Koło
Klubu Przyrodników

Galeria zdjęć
Nad Jeziorem Wolsztyńskim (fot. Buda M.).
Dojca (fot. Buda M.).
Chrobotek Floerkego Cladonia macilenta ssp. floerkeana (fot. Buda M.).
Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis (fot. Buda M.).
Kąkol polny Agrostemma githago (fot. Buda M.).
Bluszcz pospolity Hedera helix w Parku Miejskim w Wolsztynie (fot. Buda M.).
Wolsztyńska magnolia Magnolia L. (fot. Buda M.).
Knieć błotna Caltha palustris (fot. Buda M.).
Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis (fot. Buda M.).
Zając szarak Lepus europaeus (fot. Buda M.).
Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata (fot. Buda M.).
Zachód słońca na Wielkim Łęgu Obrzańskim (fot. Buda M.).