Wolsztyńskie Koło
Klubu Przyrodników
22.06.2009

Wycieczka dydaktyczna do Myśliborza

W dniach 27-28 marca 2009 roku członkowie i sympatycy Szkolnego Koła Przyrodników uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Myśliborza. W czasie pobytu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Krajoznawczej "Salamandra" w Myśliborzu koło Jawora odbyły się zajęcia laboratoryjne z następujących tematów:

  • Woda podstawą życia - określenie zanieczyszczeń i klas czystości wody.
  • Gleba dobrem niezastąpionym - badania biochemiczne i makroskopowe gleby.
  • Barwniki asymilacyjne - izolacja i rozdział.
Natomiast w czasie zajęć terenowych podziwiali piękno Parku Krajobrazowego "Chełmy", który został utworzony w 1992 roku na Pogórzu Kaczawskim w Sudetach Zachodnich. Na wzgórzu Rataj (350 m n.p.m.) zobaczyli odsłonięcie skał wulkanicznych - Małe Organy Myśliborskie - będące pomnikiem przyrody nieożywionej. Doskonale zachował się czop komina wulkanicznego zbudowany z wachlarza słupów bazaltowych. To przykład ilustrujący proces krzepnięcia lawy w dolnej części krateru wulkanicznego, w strefie brzeżnego uskoku sudeckiego przed około 36 mln lat. Ponadto zobaczyli Czartowską Skałę (463 m n.p.m.) - malownicze stożkowate wzgórze bazaltowe dominujące w falistym krajobrazie Parku. Zajęcia odbyły się również w rezerwacie przyrody "Wąwóz Myśliborski", którego najciekawszy odcinek biegnie doliną Jawornika z odsłonięciami paleozoicznych skał zieleńcowych, z lawami poduszkowymi. Rezerwat utworzono w 1962 roku ze względu na stanowisko bardzo rzadkiej chronionej paproci - języcznika zwyczajnego (Phyllitis scolopendrium). To jedyne stanowisko tej paproci na Dolnym Śląsku.
Uczestnicy wycieczki do Myśliborza.
Zajęcia laboratoryjne - badanie gleby.
Zajęcia laboratoryjne - badanie gleby.
Zajęcia laboratoryjne - badanie wody.
Zajęcia laboratoryjne - badanie wody.
Małe Organy Myśliborskie.
Uczestnicy wycieczki przy Małych Organach Myśliborskich.
Małe Organy Myśliborskie.
Czartowska Skała.
Tablica informacyjna - Wąwóz Myśliborski.
Języcznik zwyczajny.
Stanowisko języcznika zwyczajnego.
Lawa poduszkowa.
Potok Jawornik.
Zwiastun wiosny - przylaszczka pospolita.