Wolsztyńskie Koło
Klubu Przyrodników
09.07.2009

Wycieczka "Bagno Chorzemińskie"

Dnia 30 kwietnia 2009 roku członkowie i sympatycy Klubu Przyrodników, w liczbie ponad 40 osób, uczestniczyli w wycieczce do rezerwatu przyrody "Bagno Chorzemińskie".

Wokół rezerwatu wiedzie ścieżka dydaktyczna Nadleśnictwa Wolsztyn. Zapoznano się z treścią tablic, które dotyczą głównie problemów związanych z gospodarką leśną oraz organizmów żyjących w lesie. Szczególnie zwrócono uwagę na wpływ lasów na stan czystości powietrza.

Główny cel wycieczki - Rezerwat Przyrody "Bagno Chorzemińskie" został utworzony w 1959 roku. Obejmuje obszar 3,76 ha torfowiska przejściowego, położonego w bezodpływowej niecce otoczonej suchymi sosnowymi borami. Porasta go karłowaty i rzadki drzewostan sosnowy Pinus sylvestris, brzoza omszona Betula pubescens oraz olsza czarna Alnus glutinosa. W runie oprócz torowców Sphagnum sp. spotkać można kilka gatunków turzyc Carex, wełniankę pochwowatą Eriophorum vaginatum, bagno zwyczajne Ledum palustre, żurawinę błotną Oxycoccus palustris i bagnicę torfową Schuchzeria palustris. W literaturze podaje się stąd również stanowisko rosiczki okrągłolistnej Drosera rotundifolia. Widoczne od wielu lat obniżanie się poziomu wód gruntowych spowodowało zmiany w składzie florystycznym torfowiska i zanik tego chronionego gatunku.

Wycieczka była również okazją do odwiedzenia szczególnie urokliwego zakątka gminy Wolsztyn jakim jest przełom Dojcy. Omówiono kilka zagadnień związanych z położeniem rzeki, historią istniejących na niej dawniej młynów wodnych i czystością wód. Przedyskutowano również problemy powstających ostatnio coraz liczniej kopalni torfu. Wycieczka zakończyła się ogniskiem, tradycyjnie - z kiełbaskami(!).
Bagno Chorzemińskie.
Plan ścieżki - Bagno Chorzemińskie.
Przy planie ścieżki dydaktycznej.
Wszyscy z zainteresowaniem analizują tablice dydaktyczne.
Rezerwat przyrody.
Stanowisko wełnianki pochwowatej.
Tablica edukacyjna - funkcje lasu.
Wspólne ognisko na zakończenie wycieczki.