Wolsztyńskie Koło
Klubu Przyrodników
09.07.2009

Przylaszczka

Dnia 29 marca 2009 roku stwierdzono wycinkę grądu będącego siedliskiem przylaszczki pospolitej Hepatica nobilis przy drodze z Godziszewa do Belęcina (gmina Siedlec, powiat wolsztyński). Wycinka drzew (grab, jesion, olcha, dąb) dotyczy oddziału 59a Leśnictwa Belęcin, Nadleśnictwo Wolsztyn. Wymieniona powierzchnia jest chronionym siedliskiem przyrodniczym - grądem (9170), a jednocześnie miejscem licznego występowania gatunku objętego ścisłą ochroną - przylaszczki pospolitej Hepatica nobilis.

Skierowano w tej sprawie pisma do Nadleśnictwa Wolsztyn oraz RDLP w Zielonej Górze. Dnia 29 czerwca 2009 roku Nadleśnictwo Wolsztyn wyraziło zgodę na współpracę w zakresie metaplantacji osobników przylaszczki pospolitej na nowe stanowiska. Jednocześnie wstrzymano prace, które mogłyby spowodować zniszczenie siedliska.
Zniszczone siedlisko przylaszczki pospolitej Hepatica nobilis przy drodze z Godziszewa do Belęcina
- 29 marca 2009 roku.
Zniszczone siedlisko przylaszczki pospolitej przy drodze z Godziszewa do Belęcina
- 29 marca 2009 roku.
Drzewa z wyciętego grądu z okolic Belęcina
- 29 marca 2009 roku.
Drzewa z wyciętego grądu przy drodze z Godziszewa do Belęcina
- 29 marca 2009 roku.
Grąd przy drodze z Godziszewa do Belęcina
- 6 kwietnia 2008 roku.
Stanowisko przylaszczki pospolitej Hepatica nobilis w lesie przy drodze z Godziszewa do Belęcina
- 6 kwietnia 2008 roku.
Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis w lesie przy drodze z Godziszewa do Belęcina
- 6 kwietnia 2008 roku.