Wolsztyńskie Koło
Klubu Przyrodników
09.07.2009

Martwy bóbr

Dnia 21 czerwca 2009 roku w niezabezpieczonej studzience w pobliżu jazu na rzece Dojcy, przy wypływie z Jeziora Berzyńskiego, w gminie Wolsztyn znaleziono martwego bobra (Castor fiber). To i wiele podobnych urządzeń hydrotechnicznych stanowi niebezpieczną pułapkę dla wielu zwierząt chronionych. Ich odpowiednie zabezpieczenie przed dostępem nie tylko ludzi, ale także zwierząt jest obowiązkiem właściciela. Skierowano w tej sprawie pisma do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Jaz na Dojcy.
Jaz na Dojcy przy wypływie z Jeziora Berzyńskiego.
Martwy bóbr w studzience przy jazie.