Wolsztyńskie Koło
Klubu Przyrodników
14.07.2009

Zielona Szkoła w Owczarach

Zajęcia terenowe w ramach Zielonej Szkoły w Owczarach odbyły się w dniach 27-29 maja oraz 1-3 czerwca 2009 roku. W zajęciach tych uczestniczyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie realizujący program biologii na poziomie rozszerzonym. Celem tych zajęć było zapoznanie uczniów z lokalną przyrodą, a także z różnorodnymi formami jej ochrony. Zajęcia terenowe odbywały się w Rezerwacie Przyrody "Murawy kserotermiczne w Owczarach" oraz w Parku Narodowym "Ujście Warty". Była to konfrontacja posiadanej wiedzy z przyrodniczą rzeczywistością. Zajęcia obejmowały zagadnienia z zakresu botaniki, zoologii, ekologii, ochrony przyrody i geografii fizycznej. Młodzież uczyła się m.in. rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt wg klucza. W trakcie Zielonej Szkoły młodzież poznała formy aktywnej ochrony przyrody na przykładzie działalności Klubu Przyrodników.
Murawy kserotermiczne w Owczarach.
Ostnica Jana i pajęcznica liliowata.
Wrzosówki.
Konik polski.
Bociania rodzina.
Chłonni wiedzy uczestnicy Zielonej Szkoły na murawach.
Klasa 2d na murawach.
Klasa 2g na murawach.
Klasy 2f i 2h przed Muzeum Łąki w Owczarach.
Zajęcia z botaniki.
Ośrodek Edukacji w Chyrzynie.
Nad Odrą.
Na ścieżce dydaktycznej Ptasim Szlakiem.
W strugach deszczu na betonce.
Zajęcia laboratoryjne w Chyrzynie.