Wolsztyńskie Koło
Klubu Przyrodników
25.09.2009

Dzikie wysypisko śmieci w Kębłowie

Wolsztyńskie Koło Klubu Przyrodników zorganizowało konkurs "NIE dla śmieci", którego celem było zlokalizowanie dzikich wysypisk śmieci na Ziemi Wolsztyńskiej. Każdy uczestnik konkursu mógł zgłosić dowolną liczbę dzikich wysypisk śmieci. Ocenie konkursowej podlegała poprawność sporządzonej karty ewidencyjnej, szkicu sytuacyjnego oraz dokumentacji fotograficznej. Uczestnicy konkursu zlokalizowali 32 dzikie wysypiska śmieci położone w kilku gminach: Wolsztyn, Siedlec, Przemęt, Kolsko, Rakoniewice. Zwycięzcy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe. Po zakończeniu konkursu został sporządzony wykaz lokalizacji dzikich wysypisk śmieci w poszczególnych gminach, który przekazano władzom samorządowym i Związkowi Międzygminnemu "Obra".

Dnia 18 września 2009 roku, w ramach akcji "Sprzątania świata", członkowie Wolsztyńskiego Koła Klubu Przyrodników wzięli udział w likwidacji dzikiego wysypiska zlokalizowanego w Kębłowie (gm. Wolsztyn). Zebrano kilkadziesiąt worków odpadów komunalnych m.in. szkła, plastiku, które zostały wywiezione przez pracowników PGK w Wolsztynie. Na wysypisku pozostały jednak znaczne ilości gruzu budowlanego oraz wyrobów azbestowych, których usunięciem będzie musiała zająć się specjalistyczna firma.

Niestety 23 września 2009 roku stwierdzono, że na sprzątniętym kilka dni wcześniej terenie pojawiła się kolejna partia śmieci - tym razem gruzu budowlanego!
Dzikie wysypisko Jesionka (gm. Kolsko).
Dzikie wysypisko Nowa Wieś (gm. Przemęt).
Zasypany śmieciami staw w okolicach Jażyńca (gm. Siedlec).
Dzikie wysypisko śmieci Kębłowo (gm. Wolsztyn).
Wyroby azbestowe na dzikim wysypisku w Kębłowie (gm. Wolsztyn).
Członkowie Wolsztyńskiego Koła Klubu Przyrodników.
Nowa partia gruzu na wysypisku w Kębłowie (gm. Wolsztyn).