Wolsztyńskie Koło
Klubu Przyrodników
28.09.2009

Zaproszenie na sesja naukowo-wspomnieniowa poświęconej pamięci prof. J.B. Falińskiego