Wolsztyńskie Koło
Klubu Przyrodników
29.03.2010

XXVIII Zjazd Klubu Przyrodników
w Łagowie Lubuskim

W dniach 26-28 lutego 2010 roku odbył się XXVIII Zjazd Klubu Przyrodników w Łagowie Lubuskim. Przedstawiciele Wolsztyńskiego Koła Klubu Przyrodników dołączyli do zjazdowiczów w sobotę. Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Przyrodników odbyły się głosowania oraz dyskusja nad działalnością Klubu w roku ubiegłym, a także zatwierdzenie sprawozdań i planu działań na 2010 rok.

Następnie przedstawione zostały projekty Klubu dotyczące ochrony torfowisk bałtyckich, mokradeł oraz muraw kserotermicznych, a także gatunków naturowych - żółwia błotnego i poczwarówek. Podczas tego bloku zrelacjonowane zostały działania Pilskiego oraz Wolsztyńskiego Koła Terenowego Klubu Przyrodników. Prezentację multimedialną i sprawozdanie z naszych działań przygotowała Małgorzata Buda, a przedstawiła je Joanna Kaczmarek.

Główne działania WKKP w okresie od marca do grudnia 2009 roku to:

 1. Organizacja sesji naukowo-wspomnieniowej poświęconej pamięci Profesora Janusza Bogdana Falińskiego
 2. Przeprowadzenie dyskusji naukowej na temat skuteczności ochrony rezerwatu przyrody "Wyspa Konwaliowa"
 3. Organizacja IX Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych gminy Wolsztyn
 4. Organizacja konkursu "NIE dla śmieci" - inwentaryzacja dzikich wysypisk śmieci
 5. Przekazanie poszczególnym samorządom gminnym wykazów zinwentaryzowanych dzikich wysypisk śmieci
 6. Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w Kębłowie
 7. Przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku o utworzenie powierzchniowego pomnika przyrody "Dęby nad Południowym Kanałem Obry" wspólnie z PKE
 8. Przygotowanie i złożenie petycji w sprawie budowy ścieżki rowerowej z Wolsztyna do Rostarzewa
 9. Koordynacja akcji "Chrońmy wolsztyńskie kasztanowce"
 10. Uczestnictwo w warsztatach "Jak skutecznie chronić przyrodę w swoim otoczeniu"
 11. Zapoznanie się z mapami siedliskowymi udostępnionymi przez Nadleśnictwo Wolsztyn
 12. Opracowanie projektu ścieżki dydaktycznej w Parku Miejskim w Wolsztynie w ramach programu "Twórczy uczeń" e-szkoła wielkopolska
 13. Opracowanie strony internetowej o rzece Dojcy w ramach programu "Twórczy uczeń" e-szkoła wielkopolska
 14. Organizacja Zielonej Szkoły w Owczarach dla uczniów ZSOiP w Wolsztynie
 15. Organizacja Zielonej Szkoły w Olejnicy dla uczniów ZSOiP w Wolsztynie
 16. Organizacja wycieczki do rezerwatu przyrody "Wąwóz Myśliborski"
 17. Organizacja wycieczki do rezerwatu przyrody "Bagno Chorzemińskie"
 18. Organizacja wycieczki do "Barłożni Wolsztyńskiej" - obszar NATURA 2000
 19. Organizacja wycieczki rowerowej po "Wielkim Łęgu Obrzańskim" - obszar NATURA 2000
 20. Organizacja wycieczki do rezerwatu przyrody "Torfowisko nad Jeziorem Świętym"
 21. Organizacja wycieczki do Owczar i Parku Narodowego "Ujście Warty"
 22. Działania interwencyjne w sprawie:
  1. martwego bobra w studzience przy jazie na rzece Dojcy
  2. zniszczenia siedliska przylaszczki pospolitej w gminie Siedlec
  3. ogławiania dębów w gminie Siedlec
  4. ogławiania wierzb w gminie Przemęt
  5. planowanej wycinki lip przy ul. Lipowej w Wolsztynie
Podczas zjazdu członkowie Klubu Przyrodników wysłuchali następujących wystąpień:
 • Planowanie ochrony obszarów naturowych - Paweł Pawlaczyk
 • Czy Natura 2000 chroni ptaki? - Andrzej Jermaczek
 • Wybrane gatunki mszaków na tle siedlisk Natura 2000 na Dolnych Łużycach - Stanisław Rosadziński
 • Rezerwaty województwa lubuskiego - Marek Maciantowicz
 • Stan ochrony przyrody w Karpatach - Lesław Wołłejko
 • Chronione i godne ochrony torfowiska alkaliczne Borów Tucholskich - Robert Stańko
Dzień zakończył się niezwykłymi opowieściami i obrazami z diaporamy Artura Tabora, który przedstawił swoje fotografie znad Bugu i Wisły oraz portrety sów.

W niedzielę odbył się cykl warsztatów. Praktycznymi wskazówkami jak zrobić dobre zdjęcie podzielił się Antoni Kasprzak. Rozmaitość hub przedstawił Tomasz Ślusarczyk, a różnorodność traw Marta Jermaczek-Sitak.

WKKP na zjeździe w Łagowie reprezentowali: Renata Magdans, Rafał Mencel i Joanna Kaczmarek.

Natomiast dnia 4 marca członkowie WKKP spotkali się w Wolsztynie, aby podsumować przedsięwzięcia zrealizowane w 2009 roku i wyznaczyć nowe cele działania na kolejny rok.


Joanna Kaczmarek

Joanna Kaczmarek omawia działania WKKP.
Prezentacja działań WKKP w 2009 roku.
Członkowie WKKP.
Podsumowanie działań w 2009 roku.