Wolsztyńskie Koło
Klubu Przyrodników
26.05.2010

X Konkurs Przyrodniczy dla uczniów Szkół Podstawowych gminy Wolsztyn

Już po raz dziesiąty Szkolne Koło Przyrodników działające przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Profilowanych w Wolsztynie zorganizowało Konkurs Przyrodniczy dla uczniów Szkół Podstawowych gminy Wolsztyn. Konkurs, organizowany tradycyjnie o tej porze z okazji Dnia Ziemi, kierowany jest do dzieci klas IV-VI.

Celem konkursu jest przede wszystkim rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci i młodzieży, ale również pogłębianie szkolnej wiedzy i jej konfrontacja z praktycznymi zadaniami konkursowymi. Przygotowane konkurencje są oparte na programie nauczania przedmiotu "przyroda" i obejmują również zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, higieny oraz zagadnienia poza programowe m.in. znajomość lokalnej przyrody. Zawodnicy mają okazję przypomnieć sobie i utrwalić wiedzę zdobytą na lekcjach, natomiast organizatorzy wykazać się umiejętnościami wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Wszystkie zadania, testowe (etapu szkolnego i gminnego) oraz konkurencje finałowe, przygotowują członkowie Koła pod nadzorem merytorycznym opiekuna. Młodzież przygotowuje również pokazy i proste eksperymenty z geografii, fizyki, biologii i chemii, które prezentuje dzieciom przy gabinetach szkolnych podczas przerwy między testem i finałem.

W tegorocznym Konkursie Przyrodniczym udział wzięło 30 dzieci z 6 szkół gminy Wolsztyn (5 zawodników z każdej szkoły). Reprezentanci wyłonieni w wyniku eliminacji szkolnych spotkali się 16 kwietnia w gmachu liceum. Podekscytowane dzieci i ich opiekunów przyjęli równie podekscytowani członkowie Szkolnego Koła Przyrodników. Po pisemnej części jedni jak i drudzy nieco się rozluźnili tym bardziej, że przygotowane przez młodzież prezentacje przyrodnicze zaabsorbowały ich młodszych kolegów i koleżanki. Do części finałowej przeszło 14 zawodników, którzy w teście zdobyli najwięcej punktów. Warto zaznaczyć, że uczestnikami tej części zostali wszyscy reprezentanci Szkoły Podstawowej w Obrze, która w klasyfikacji zespołowej zajęła I miejsce wyprzedzając Szkołę Podstawową nr 3 i nr 1 z Wolsztyna.

Finaliści wykazali się wszechstronną wiedzą, którą oceniało jury - Ewa Kowalewicz, nauczyciel biologii oraz Andrzej Tomaszewski, przedstawiciel UMiG Wolsztyn. Konkurencje sprawdzały m.in. znajomość gatunków pospolitych roślin, głosów zwierząt, budowy układu pokarmowego i oddechowego człowieka czy lokalizacji ciekawych przyrodniczo obiektów w Wolsztynie. Dzieci wykorzystały umiejętność posługiwania się mapą oraz znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy. Wiedza zawodników wzbudziła podziw niejednego licealisty! Najlepsi zostali nagrodzeni - Dyrektor LO pani Katarzyna Lulkiewicz oraz Burmistrz pan Andrzej Rogoziński wręczyli zwycięzcom nagrody ufundowane przez UMiG Wolsztyn oraz Klub Przyrodników.

A oto najlepsi finaliści: 1. Magdalena Marcinkiewicz SP nr 1 Wolsztyn, 2. Łukasz Popiół SP nr 3 Wolsztyn, 3. Kamil Rogoziński SP Kębłowo, 4. Franciszek Jureczka SP Obra, 5. Mateusz Piechocki SP Obra, 6. Jakub Mikołajewski SP nr 3 Wolsztyn.

Jubileuszowy konkurs był okazją do dyskusji w gronie nauczycielskim nad istotą i celami konkursu oraz refleksji nad efektami prac zawodników poprzednich edycji. Przypomnę, że dzieci w poprzednich latach w ramach przygotowań do konkursu m.in. prowadziły pomiary natężenia ruchu drogowego na drogach w pobliżu swoich szkół (2003r.), lokalizowały i inwentaryzowały dzikie wysypiska śmieci na wyznaczonych terenach (2006r.) oraz poznawały walory przyrodnicze okolic swoich szkół i prezentowały je pozostałym uczestnikom na posterach (2009r.). Wyniki badań natężenia ruchu drogowego były dołączone do petycji o utworzenie ścieżek rowerowych w naszej gminie, w akcji prowadzonej przez Koło Miejskie w Wolsztynie Polskiego Klubu Ekologicznego. Postery zinwentaryzowanych śmietnisk były prezentowane na sesji dydaktycznej PKE w kwietniu 2006r. oraz na sesji Rady Miejskiej. Mamy świadomość, że wysiłek dzieci i ich opiekunów nie poszedł na marne - m.in. od roku 2003 powstało w okolicach Wolsztyna kilka ścieżek rowerowych.

Przygotowanie Konkursu to duży wysiłek dla organizatorów oraz opiekunów zawodników. Wiemy jednak, że jednocześnie jest to doskonała okazja do rozwijania zainteresowań i poszerzania wiedzy dzieci-zawodników i młodzieży licealnej oraz do podejmowania zintegrowanych działań w szeroko pojętym interesie naszego wolsztyńskiego środowiska.

Tekst: Renata Magdans

Podczas finału - po prawej Magda - zdobywczyni I miejsca.
Burmistrz Andrzej Rogozinski nagradza zwycięzców.
Karol Kochman prezentuje gabinet biologiczny.
Ola Jankowiak podczas eksperymentów fizycznych.