Wolsztyńskie Koło
Klubu Przyrodników
14.03.2011

XXIX Zjazd Klubu Przyrodników
w Łagowie Lubuskim

W dniach 25-27 lutego 2011 roku odbył się XXIX Zjazd Klubu Przyrodników w Łagowie Lubuskim. Przedstawicielki Wolsztyńskiego Koła Klubu Przyrodników Renata Magdans i Małgorzata Buda dołączyły do zjazdowiczów w sobotę. Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Klubu odbyła się dyskusja nad działalnością Klubu w roku ubiegłym, a także zatwierdzono sprawozdania i plan działań na 2011 rok.

Następnie przedstawione zostały projekty Klubu dotyczące ochrony torfowisk bałtyckich na Pomorzu, ochrony mokradeł w Puszczy Drawskiej i w Sudetach oraz ochrony muraw kserotermicznych w Polsce. Podczas tego bloku zrelacjonowane zostały również działania Pilskiego, Poznańskiego oraz Wolsztyńskiego Koła Terenowego Klubu Przyrodników. Główne działania WKKP w 2010 roku to:

 1. Metaplantacja przylaszczki pospolitej w gminie Wolsztyn po uzyskaniu zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
 2. Monitoring udatności metaplantacji przylaszczki pospolitej
 3. Spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Poznaniu w sprawie wydania zezwolenia na wstęp do rezerwatu przyrody "Wyspa Konwaliowa"
 4. Usuwanie niecierpka drobnokwiatowego w rezerwacie przyrody "Wyspa Konwaliowa" w gminie Przemęt po uzyskaniu zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
 5. Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w Zakrzewie przy współpracy z Nadleśnictwem Wolsztyn, gminą Siedlec i Kołem Łowieckim "Odyniec" Belęcin
 6. Organizacja X Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych gminy Wolsztyn
 7. Organizacja Zielonej Szkoły w Owczarach dla uczniów ZSOiP w Wolsztynie
 8. Organizacja Zielonej Szkoły w Olejnicy dla uczniów ZSOiP w Wolsztynie
 9. Organizacja wycieczki do Arboretum w Gołuchowie dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Wolsztynie
 10. Organizacja wycieczki po parku miejskim w Wolsztynie dla studentów AWF w Poznaniu
 11. Organizacja Dnia Bociana dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie
 12. Inwentaryzacja bocianich gniazd w gminie Siedlec i Rakoniewice
 13. Publikacja artykułów o tematyce przyrodniczej w lokalnej prasie (Głos Wolsztyński, Gminne Wieści)
 14. Opracowanie i publikacja broszury "Dolina Dojcy"
 15. Organizacja rajdu rowerowego doliną Dojcy przy współudziale Stowarzyszenia JAZDA Wolsztyn i Starostwa Powiatowego w Wolsztynie (10 X 2010r.)
 16. Organizacja spotkania prezentującego walory i zagrożenia doliny Dojcy oraz problemy związane z ochroną dolin rzecznych (16 XII 2010r.)
 17. Przygotowanie wystawy fotografii "Dolina Dojcy" w Bibliotece Publicznej w Wolsztynie
 18. Prezentacja walorów przyrodniczych doliny Dojcy podczas Dnia Patronki LO w Wolsztynie
 19. Prezentacja walorów przyrodniczych doliny Dojcy podczas otwarcia wyremontowanej śluzy w Wolsztynie
 20. Zbieranie podpisów pod petycją w sprawie zmiany ustawy o ochronie przyrody "Oddajcie parki narodowi"
 21. Działania interwencyjne w sprawie:
  a) budowy nielegalnych zbiorników wodnych w dolinie Dojcy (gm. Nowy Tomyśl)
  b) nielegalnych wysypisk śmieci w gminie Siedlec
  c) planowanej wycinki dębu o obwodzie 340 cm przy ul. Poznańskiej w Wolsztynie
  d) zniszczenia drzew przez zastosowanie środków chemicznych przy ul. Drzymały w Wolsztynie

Podczas zjazdu członkowie Klubu Przyrodników wysłuchali ponadto wystąpień dotyczących m.in.: przyrody zlewni Czarnej Orawy, przyrody Puszczy Bukowej, różnorodności gatunkowej grzybów Bieszczadów Zachodnich, monitoringu lęgowych sów leśnych, zagrożonych gatunków ptaków wielkopolskiej części Obszaru Specjalnej Ochrony "Puszcza nad Gwdą" i ich ochrony oraz wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej.